Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser. Enligt förslaget ska effektgränserna höjas till 500 kW för elektrisk kraft från sol, 250 kW för elektrisk kraft från vågor eller vind och 100 kW för övriga energikällor....
Korttidspermitteringen förlängs till halvårsskiftet

Korttidspermitteringen förlängs till halvårsskiftet

I takt med att antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka, har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder. En av åtgärderna som regeringen presenterat, är en ny lag som har i syfte att ge stöd till de svenska företagen och främja ett fortsatt...
Nytt lagförslag ändrar mark – och miljödomstolarnas sammansättning

Nytt lagförslag ändrar mark – och miljödomstolarnas sammansättning

Regeringen vill ändra i mark – och miljödomstolarnas sammansättning och föreslår därför att reglerna blir mer flexibla och ändamåls­enliga.  Förslaget innebär bland annat att sammansättningen i större grad ska utgå och bestämmas utifrån det enskilda målets eller...
EU-kommissionen har godkänt förstärkt omställningsstöd

EU-kommissionen har godkänt förstärkt omställningsstöd

Den svenska regeringen för ge stöd till företagare för juni och juli 2020, enligt EU-kommissionen. Stödets tak är 150 miljoner kronor och ersätter i princip 75 % av de fasta kostnaderna.  Emellertid kan upp till 100 % ersättas men det gäller enbart företag som fått...