I takt med att antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka, har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder. En av åtgärderna som regeringen presenterat, är en ny lag som har i syfte att ge stöd till de svenska företagen och främja ett fortsatt konkurrenskraftigt Sverige.

Den nya lagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och innebär att korttidspermittering, som är avsett att gälla under perioden januari-mars 2021, nu ska förlängas fram till halvårsskiftet. Staten ska även fortsätta stå för 75 % av kostnaden under den förlängda perioden.

Överenskommelsen möjliggör för företagen att fortsätta korttidspermittera upp till 80% under maj och juni månad. Företag kommer därmed kunna söka om korttidsstöd för månaderna december 2020 till och med juni 2021, redan från och med måndagen den 29 mars.

Källa: Regeringen