Riksvisionen granskar fastighetsbildningen, ansvarsfördelning otydlig

Riksvisionen granskar fastighetsbildningen, ansvarsfördelning otydlig

Riksvisionen har beslutat att göra en granskning av systemet för fastighetsbildningen. Myndigheten är kritisk då ansvarsfördelningen är otydlig, samt att det tillkommit höga och oväntade avgifter hos en del kunder.  Dessutom är det allt för långa handläggningstider...
Klimatdeklaration av av nya byggnader kan bli ett måste

Klimatdeklaration av av nya byggnader kan bli ett måste

Regeringen föreslår att införa krav på klimatdeklaration vid konstruktion av ny byggnad. Klimatdeklareringen som är en del av januariavtalet och en åtgärd i regeringens handlingsplan innebär att byggherrar ska redovisa hur stor påverkan byggnaden har på klimatet....
Förlängt hyresstöd skapar motreaktioner

Förlängt hyresstöd skapar motreaktioner

Med hänsyn till de negativa ekonomiska konsekvenserna som covid-19 pandemin orsakat förlänger regeringen hyresstödet till att nu även omfatta perioden januari till mars 2021. Regeringen pekar på att stödet har i syfte att stötta företag som varit särskilt utsatta...
Förslag om skattefria gåvor upptill 2000 kronor

Förslag om skattefria gåvor upptill 2000 kronor

Regeringen föreslår ytterligare en ändring i ändringsbudgeten för 2021, som innebär att arbetsgivarens möjlighet att ge skattefria gåvor till sina anställda ska utökas upp till 2000 kronor. Förslaget har i syfte att stärka den svenska ekonomin samt stötta de svenska...