Riksvisionen har beslutat att göra en granskning av systemet för fastighetsbildningen. Myndigheten är kritisk då ansvarsfördelningen är otydlig, samt att det tillkommit höga och oväntade avgifter hos en del kunder.  Dessutom är det allt för långa handläggningstider och ett ärende hos Sveriges lantmäterier tar i genomsnitt ett år att utföra, vilket JO också har kritiserat.

Statliga lantmäteriets huvudansvar är att dela upp och kartlägga Sverige, de ansvarar alltså för fastighetsindelning, registrering av mark för att säkra alla fastigheter och dess geografiska gränser, både i offentligsektor och privat.

Utöver det statliga lantmäteriets finns det idag 39 stycken kommunala lantmäterimyndigheter.

Arbetsuppgifterna emellan de kommunala och statliga lantmäterierna är till viss del lika, därför har det med tiden blivit otydligt hur ansvarsfördelningen tilldelas och organisationerna har blivit ineffektiva.  Syftet med att granska systemet för fastighetsbildning är för att effektivisera samt utveckla byggandet av nya fastigheter. Det krävs ett bra samarbete mellan de olika parterna för att vårt samhälle på rätt sätt ska kunna utvecklas mot en hållbarare infrastruktur.

Riksrevisionen kommer att presentera sina resultat i en rapport med planerad publicering i februari 2022.

Källa: Riksrevisionen