Bygglovsutredningens betänkande lämnas över till regeringen

Bygglovsutredningens betänkande lämnas över till regeringen

Att lovregelverket ska fungera effektivt är en förutsättning för alla som berörs av det kommuner, byggherrar och andra enskilda samt för plan- och byggprocessen som helhet. Utredningens uppgift har varit att föreslå åtgärder som skapar enklare, effektivare och mer...
Stadskontoret ska se över regler för direktupphandling

Stadskontoret ska se över regler för direktupphandling

Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränserna och nya regler om dokumentation av och riktlinjer för direktupphandlingar introducerades. Regeringen har nu gett i uppdrag till Stadskontoret att se över reglerna för direktupphandling. Man vill utvärdera effekterna...
Regeringen föreslår sänkt skatt för företagsinventarier

Regeringen föreslår sänkt skatt för företagsinventarier

Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit att tillfälligt reducera skatten för företag som investerar i inventarier. Reduktionen ska uppgå till 3,9 procent av värdet på inventarier som införskaffas under 2021. Från regeringens sida hoppas man att...