Minskad energiskatt för företag till följd av Covid-19

Minskad energiskatt för företag till följd av Covid-19

Den pågående Coronapandemin har försatt många verksamheter i svåra ekonomiska situationer. Regeringen har därmed föreslagit att företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter under den rådande Coronapandemin ska få fortsatt stöd under en begränsad tid i form av...
Skattereduktion kan införas för investeringar i inventarier

Skattereduktion kan införas för investeringar i inventarier

På grund av den pågående pandemin har investeringstakten minskat drastiskt hos företagen. Ökad osäkerhet i samhället, medför att företagen kan välja att skjuta upp sina investeringar. Regeringen har därmed föreslagit en tillfällig skattereduktion för investeringar i...
Korttidspermittering utökas

Korttidspermittering utökas

Den 2 april 2020 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för stöd vid korttidspermittering. Korttidspermitteringen kan användas av företag när de drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av Coronapandemin. Den nya lagen har i syfte att...
Regeringen vill förlänga omställningsstödet

Regeringen vill förlänga omställningsstödet

Till följd av den pågående pandemin, har regeringen infört ett omställningsstöd, som nu har förlängts för perioden januari och februari. Omställningsstödet har i syfte att hjälpa de företag som fått minskad omsättning under pandemin. Fysiska såväl som juridiska...