Regeringen vill förlänga lokalhyresstöd till kvartal tre

Regeringen vill förlänga lokalhyresstöd till kvartal tre

Regeringen har aviserat att den har ambitionen att förlänga det statliga lokalhyresstödet även för kvartalet 2021. Regeringen har kommit överens om detta med Centerpartiet och Liberalerna. Man avser att undersöka förutsättningarna för förlängning av hyresstödet....
Förlängt hyresstöd skapar motreaktioner

Förlängt hyresstöd skapar motreaktioner

Med hänsyn till de negativa ekonomiska konsekvenserna som covid-19 pandemin orsakat förlänger regeringen hyresstödet till att nu även omfatta perioden januari till mars 2021. Regeringen pekar på att stödet har i syfte att stötta företag som varit särskilt utsatta...
Förslag om skattefria gåvor upptill 2000 kronor

Förslag om skattefria gåvor upptill 2000 kronor

Regeringen föreslår ytterligare en ändring i ändringsbudgeten för 2021, som innebär att arbetsgivarens möjlighet att ge skattefria gåvor till sina anställda ska utökas upp till 2000 kronor. Förslaget har i syfte att stärka den svenska ekonomin samt stötta de svenska...
Korttidspermitteringen förlängs till halvårsskiftet

Korttidspermitteringen förlängs till halvårsskiftet

I takt med att antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka, har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder. En av åtgärderna som regeringen presenterat, är en ny lag som har i syfte att ge stöd till de svenska företagen och främja ett fortsatt...
EU-kommissionen har godkänt förstärkt omställningsstöd

EU-kommissionen har godkänt förstärkt omställningsstöd

Den svenska regeringen för ge stöd till företagare för juni och juli 2020, enligt EU-kommissionen. Stödets tak är 150 miljoner kronor och ersätter i princip 75 % av de fasta kostnaderna.  Emellertid kan upp till 100 % ersättas men det gäller enbart företag som fått...