Nytt lagförslag ändrar mark – och miljödomstolarnas sammansättning

Nytt lagförslag ändrar mark – och miljödomstolarnas sammansättning

Regeringen vill ändra i mark – och miljödomstolarnas sammansättning och föreslår därför att reglerna blir mer flexibla och ändamåls­enliga.  Förslaget innebär bland annat att sammansättningen i större grad ska utgå och bestämmas utifrån det enskilda målets eller...