Bygglovsutredningens betänkande lämnas över till regeringen

Bygglovsutredningens betänkande lämnas över till regeringen

Att lovregelverket ska fungera effektivt är en förutsättning för alla som berörs av det kommuner, byggherrar och andra enskilda samt för plan- och byggprocessen som helhet. Utredningens uppgift har varit att föreslå åtgärder som skapar enklare, effektivare och mer...
Stadskontoret ska se över regler för direktupphandling

Stadskontoret ska se över regler för direktupphandling

Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränserna och nya regler om dokumentation av och riktlinjer för direktupphandlingar introducerades. Regeringen har nu gett i uppdrag till Stadskontoret att se över reglerna för direktupphandling. Man vill utvärdera effekterna...
Regeringen föreslår sänkt skatt för företagsinventarier

Regeringen föreslår sänkt skatt för företagsinventarier

Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit att tillfälligt reducera skatten för företag som investerar i inventarier. Reduktionen ska uppgå till 3,9 procent av värdet på inventarier som införskaffas under 2021. Från regeringens sida hoppas man att...
Riksvisionen granskar fastighetsbildningen, ansvarsfördelning otydlig

Riksvisionen granskar fastighetsbildningen, ansvarsfördelning otydlig

Riksvisionen har beslutat att göra en granskning av systemet för fastighetsbildningen. Myndigheten är kritisk då ansvarsfördelningen är otydlig, samt att det tillkommit höga och oväntade avgifter hos en del kunder.  Dessutom är det allt för långa handläggningstider...
Klimatdeklaration av av nya byggnader kan bli ett måste

Klimatdeklaration av av nya byggnader kan bli ett måste

Regeringen föreslår att införa krav på klimatdeklaration vid konstruktion av ny byggnad. Klimatdeklareringen som är en del av januariavtalet och en åtgärd i regeringens handlingsplan innebär att byggherrar ska redovisa hur stor påverkan byggnaden har på klimatet....
Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser. Enligt förslaget ska effektgränserna höjas till 500 kW för elektrisk kraft från sol, 250 kW för elektrisk kraft från vågor eller vind och 100 kW för övriga energikällor....