Regeringen föreslår sänkt skatt för företagsinventarier

Regeringen föreslår sänkt skatt för företagsinventarier

Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit att tillfälligt reducera skatten för företag som investerar i inventarier. Reduktionen ska uppgå till 3,9 procent av värdet på inventarier som införskaffas under 2021. Från regeringens sida hoppas man att...
Riksvisionen granskar fastighetsbildningen, ansvarsfördelning otydlig

Riksvisionen granskar fastighetsbildningen, ansvarsfördelning otydlig

Riksvisionen har beslutat att göra en granskning av systemet för fastighetsbildningen. Myndigheten är kritisk då ansvarsfördelningen är otydlig, samt att det tillkommit höga och oväntade avgifter hos en del kunder.  Dessutom är det allt för långa handläggningstider...
Klimatdeklaration av av nya byggnader kan bli ett måste

Klimatdeklaration av av nya byggnader kan bli ett måste

Regeringen föreslår att införa krav på klimatdeklaration vid konstruktion av ny byggnad. Klimatdeklareringen som är en del av januariavtalet och en åtgärd i regeringens handlingsplan innebär att byggherrar ska redovisa hur stor påverkan byggnaden har på klimatet....
Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Undantag från skatt för fler som producerar egen el 

Regeringen vill att fler som producerar egen el ska slippa skatteplikt genom höjda effektgränser. Enligt förslaget ska effektgränserna höjas till 500 kW för elektrisk kraft från sol, 250 kW för elektrisk kraft från vågor eller vind och 100 kW för övriga energikällor....
Nytt lagförslag ändrar mark – och miljödomstolarnas sammansättning

Nytt lagförslag ändrar mark – och miljödomstolarnas sammansättning

Regeringen vill ändra i mark – och miljödomstolarnas sammansättning och föreslår därför att reglerna blir mer flexibla och ändamåls­enliga.  Förslaget innebär bland annat att sammansättningen i större grad ska utgå och bestämmas utifrån det enskilda målets eller...